PELUANG PEKERJAAN 24 Mac 2019

Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar (Kampus Bangi) ingin mempelawa staf yang berkelayakan, komited dan berdedikasi untuk mengisi kekosongan jawatan kenaikan pangkat di Universiti Kebangsaaan Malaysia. Borang Kenaikan Pangkat boleh di muat turun di laman web Sistem Pengurusan Permohonan Jawatan (SPPJ) mengikut gred. 

 


  Cetak Syarat Permohonan  
  JURUTERA J44[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

 Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred J44:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 3608.00

RM 10557.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 400.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 400.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

  Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 5% daripada gaji pokok


Syarat Lantikan

Jurutera Gred J41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurutera Gred J44 yang kosong apabila telah: 

a. disahkan dalam perkhidmatan;
b. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; 
c. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; DAN
d. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 


 
  JURUTERA J54[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred J54:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 6179.00

RM 13252.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 900.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 800.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

  Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 5% daripada gaji pokok


Syarat Lantikan

Jurutera Gred J52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurutera Gred J54 yang kosong apabila telah:

a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan

c) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf ; dan

d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 

 


 
  JURUTERA J48[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred J48:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 5208.00

RM 11766.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 700.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 550.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

  Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 5% daripada gaji pokok


Syarat Lantikan

Jurutera Gred J44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurutera Gred J48 yang kosong apabila telah:
 

a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 


 
  JURUTERA J52[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred J52:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 5857.00

RM 12446.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 700.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 600.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

  Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 5% daripada gaji pokok


Syarat Lantikan

Jurutera Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Jurutera Gred J52 yang kosong apabila telah:

a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan

c) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf ; dan

d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.


 
  JURUUKUR BAHAN J52[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

 Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred J52:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 5857.00

RM 12446.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 700.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 600.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

  Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 5% daripada gaji pokok


Syarat Lantikan

Juruukur Bahan Gred J48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Juruukur Bahan Gred J52 yang kosong apabila telah: 

a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan

c) keutamaan diberikan kepada pegawai yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf ; dan

d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.


 
  PEGAWAI PERUBATAN UD54[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred UD54:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 6182.00

RM 13256.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 900.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 800.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

  Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) RM 750.00

Syarat Lantikan

Pegawai Perubatan Gred UD51/UD52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perubatan UD54 yang kosong apabila telah :

 
a. disahkan dalam perkhidmatan ; 
b. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
c.  memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; DAN
d. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.


Penempatan : Pusat Kesihatan Universiti


 
  PUSTAKAWAN S54[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S54:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 6,070.00

RM 13,138.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 900.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 800.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

     

Syarat Lantikan

Pustakawan Gred S52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pustakawan Gred S54 yang kosong apabila telah:

 
a. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
b. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
c.  diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
   

 

 


 
  PUSTAKAWAN S48[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S48:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 5,117.00

RM 11,632.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 700.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 550.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

     

Syarat Lantikan

Pustakawan Gred S44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pustakawan Gred S48 yang kosong apabila telah:
  
a. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
b. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
c.  diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
   

 

 


 
  PUSTAKAWAN S52[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S52:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 5,750.00

RM 12,348.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 700.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 600.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

     

Syarat Lantikan
 
Pustakawan Gred S48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pustakawan Gred S52 yang kosong apabila telah:
 
a. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
b. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
c.  diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
   

 

 


 
  PUSTAKAWAN S44[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S44:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 3,551.00

RM 10,406.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 400.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 400.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00


Syarat Lantikan

Pustakawan Gred S41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pustakawan Gred S44 yang kosong apabila telah:

a) disahkan dalam perkhidmatan ;

b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan ; dan

d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.


 
  PEMBANTU TADBIR (P/O) N22[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N22:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 2,252.00

RM 4,693.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 300.00

 

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

RM 115.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

 Syarat Lantikan

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 yang kosong apabila telah :

a) telah disahkan dalam perkhidmatan;

b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan ; dan

d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 

 

 


 
  PEMBANTU TADBIR (P/O) N26[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N26:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 2,577.00

RM 5,251.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 300.00

 

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

RM 140.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00


Syarat Lantikan

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N26 yang kosong apabila telah :

a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan ; dan

c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 


 
  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F44[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred F44:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 3,602.00

RM 10,504.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 400.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 400.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00


Syarat Lantikan

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44 yang kosong apabila telah:

a) disahkan dalam perkhidmatan ;

b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan ; dan

d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 


 
  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA32[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred FA32:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 3184.00

RM 6232.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 300.00

 

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

RM 160.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00


Syarat Lantikan

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32 yang kosong apabila telah :

a) disahkan dalam perkhidmatan;

b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan ; DAN

d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 

 


 
  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA38[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred FA38:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 3577.00

RM 7848.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 300.00

 

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

RM 220.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00


Syarat Lantikan

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA38 yang kosong apabila telah :
 

a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan ; DAN

c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 


 
  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F54[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred F54:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 6174.00

RM 13248.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 900.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 800.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

     

Syarat Lantikan

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F54 yang kosong apabila telah:
 
a. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
b. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; DAN
c.  diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
   

 


 
  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F48[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred F48:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 5203.00

RM 11761.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 700.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 550.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

     

Syarat Lantikan

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F48 yang kosong apabila telah:
 
a. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
b. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; DAN
c.  diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
   
 

 
  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F52[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

  Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred F52:

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 5844.00

RM 12441.00

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 700.00

 

Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

RM 600.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 300.00

     

Syarat Lantikan

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F48 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F52 yang kosong apabila telah:

a. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
b. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; DAN 
c. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

 
  Cetak Syarat Permohonan  

CARA MEMOHON JAWATAN KENAIKAN PANGKAT: 

a)      Pemohon dikehendaki mengisi Borang Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat mengikut gred yang boleh dimuat turun melalui laman web rasmi, Jabatan Pendaftar UKM iaitu http://www.ukm.my/pendaftar/borangjp/.dan dikehendaki menyediakan perkara-perkara berikut:

i.

Satu (1) esei lebih kurang 600 patah perkataan mengenai bagaimana anda menyumbang dalam Enam (6) Bidang Keberhasilan Utama (KRA) UKM;

ii.

Satu (1) esei lebih kurang 300 patah perkatan berkenaan kecemerlangan anda dengan mengambil kira pencapaian berdasarkan 3R (Relevant, Referred dan Respect); dan

iii.

Laporan kehadiran tiga (3) bulan terakhir pada tahun semasa dan laporan hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan.

 

b)    Borang Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat yang lengkap beserta dokumen-dokumen berkaitan hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 7 April 2019ke alamat seperti di bawah:

           Unit Perjawatan & Kenaikan Pangkat
           Bahagian Sumber Manusia
           Aras 1, Perpustakaan Lingkungan Ke-2

Universiti Kebangsaan Malaysia

(u.p.: Puan Huda Hela Ladin)

c)        Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses.

 

Tarikh buka iklan : 25 Mac 2019 

Tarikh tutup iklan : 7 April 2019 

 

 


Tarikh Tutup Permohonan : 7 April 2019