PELUANG PEKERJAAN 24 Mac 2019

 

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah ditubuhkan secara rasminya pada 18 Mei 1970. Pada tahun 2020, UKM meniti ke usia 50 tahun penubuhannya. Justeru, dengan hormatnya UKM mempelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited dan berdedikasi untuk berkhidmat di UKM bagi memohon jawatan-jawatan seperti berikut:

  Cetak Syarat Permohonan  
  PEGAWAI SAINS C41[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred C41:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 2,317.00
RM 9,620.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 300.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            Ijazah sarjana muda sains kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 
                institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                (Gaji permulaan ialah pada Gred C41: RM2,317.00).
 
(d)            Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf
                dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Sains, Juruteknologi Makmal Perubatan, Penolong Pegawai Perubatan, Juruterapi Pergigian dan Juruteknologi Pergigian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Sains Gred C41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
               (i)  berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau
                    56 tahun; atau
 
              (ii)  berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 
                    tahun; atau
 
             (iii)  berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 
                    tahun.
 

 
  PENOLONG PEGAWAI SAINS C29[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred C29:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,505.00
RM 5,696.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i)  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan                          dengan mendapat prinsipal dalam subjek Matematik atau Sains pada peringkat peperiksaan tersebut.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred C29: RM1,505.00); atau
 
                (ii) diploma dalam bidang sains atau teknologi makmal yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi                            pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred C29: RM1,782.91); atau
 
               (iii) diploma dalam bidang kimia industri atau mikrobiologi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi                         pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred C29: RM1,858.12).
 
(d)            Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                     Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf                               setaraf  dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Makmal adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Sains Gred C29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
                  (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55                             atau  56 tahun; atau
 
                  (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun; atau
 
                  (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 
  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41 [ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred F41:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 2,315.00
RM 9,618.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 300.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat atau bidang
                    berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan 
                    yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,315.00); atau
 
                (ii) Ijazah sarjana muda kejuruteraan dalam bidang komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh                         Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                                       dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,522.44); atau
 
               (iii) Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan komputer atau                                 bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau                                 kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,833.78); atau
 
               (iv) Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan                                   komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                                 tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM3,145.11)
 
(d)             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf                              setaraf  dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
                (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55                            atau  56 tahun; atau
 
               (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun; atau
 
              (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 
  PENOLONG JURUTERA JA29[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred JA29:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,549.00
RM 5,701.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau                                  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00); atau
 
               (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                           tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02).
 
(d)        Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                     Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                   dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penguasa Bekalan Air, Pembantu Kemahiran, Pemeriksa Kereta Motor Gred AB19, AB22 dan AB26, Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
               (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau                      56 tahun; atau
 
              (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                             tahun; atau
 
             (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 


 
  PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred JA29:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,549.00
RM 5,701.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) sijil dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan                      yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau
 
               (ii) diploma dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                                tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02).
 
(d)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                  dengannya oleh kerajaan.

 
  PENGAWAL KESELAMATAN KP11 [ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred KP11:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,205.00
RM 2,939.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM   95.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.        Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)       Warganegara Malaysia;
 
(b)        Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)         (i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf                              setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
                  (Gaji permulaan ialah pada Gred KP11: RM1,205.00); atau
 
            (ii) Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Konstabel Polis Sokongan
                 atau Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta                       mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.
   
  (Gaji permulaan ialah pada Gred KP11: RM1,205.00). 
 
dan
 
(d)           Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:
 
  (i)           tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
 (ii)           berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
 (iii)          mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
 (iv)         mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa menarik                                    nafas (lelaki sahaja);
 (v)          lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan                                                ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
 (vi)         pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
(vii)         diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.
 
(e)     Calon bagi lantikan dengan kelayakan di perenggan 1(c)(i) hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 


 
  PEGAWAI TADBIR N41 [ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N41:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 2,080.00
RM 9,546.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 300.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau                          kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); atau
 
               (ii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                                    tempatan  atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                   (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,283.43).
 
(d)             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf                              setaraf  dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir, Setiausaha Pejabat, Penghulu, Penolong Pengurus Asrama, Penolong Pegawai Tanah atau Penolong Pentadbir Tanah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
                (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55                            atau  56 tahun; atau
 
               (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun; atau
 
              (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 


 
  PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N29:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,493.00
RM 5,672.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
 
                (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
 
               (iii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                                 tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                      (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95)
 
(d)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                  dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir (Kewangan), Pemeriksa Cap Jari dan Pegawai Khidmat Pelanggan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
               (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau                      56 tahun; atau
 
              (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun; atau
 
             (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 
  PENOLONG PENGURUS ASRAMA N29[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N29:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,493.00
RM 5,672.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
 
               (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00) ; atau
 
              (iii) diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan                             yang  diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95)
 
(d)           Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                   Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                   dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penyelia Asrama adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pengurus Asrama Gred N29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
                (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55                            atau  56 tahun; atau
 
               (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun; atau
 
              (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 

 


 
  PEMBANTU PENERBITAN N19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

 Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N19 : 

Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,352.00
RM 4,003.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 115.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap

Syarat Lantikan

 
1.       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 
          a)       warganegara Malaysia
 
          b)       berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tututp iklan jawatan; dan
 
           c)       (i)            Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
                                     serta Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Inggeris, Bahasa Cina
                                     atau Bahasa Tamil pada peringkat peperiksaan tersebut.
 
                                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1352.00); atau
 
                     (ii)           Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
                                     serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang 
                                     diiktiraf setaraf dengannya.
 
                                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1408.40); atau
 
                     (iii)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
                                     serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang
                                     diiktiraf setaraf dengannya.
 
                                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1464.80); atau
 
2.      Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa
          Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
          setaraf dengannya oleh kerajaan.

 


 
  PEMBANTU TADBIR (P/O) N19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N19:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,352.00
RM 4,003.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 115.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)           Warganegara Malaysia;
 
(b)           Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i)           Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau
 
(ii)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau
 
(iii)         Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).
 
(d)      Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)           (i)          mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
(ii)           lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)           had umur pelantikan:
 
(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau      56 tahun; atau
 
(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58               tahun; atau
 
(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                            tahun.

 
  PENYELIA ASRAMA N19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

 Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N19 : 

Gaji

Minimum

Maksimum

 

RM 1,352.00

RM4,003.00

 

 

 

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM300.00

 

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

RM115.00

 

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM300.00

 

 

Taraf Jawatan

Tetap/Sementara/Kontrak                    

 

Syarat Lantikan

 
1.       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 
          a)       warganegara Malaysia
 
          b)       berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tututp iklan jawatan; dan
 
           c)       (i)            Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 
                                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1352.00); atau
 
                     (ii)           Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
                                     serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang 
                                     diiktiraf setaraf dengannya.
 
                                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1408.40); atau
 
                     (iii)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
                                     serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang
                                     diiktiraf setaraf dengannya.
 
                                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1464.80); atau
 
2.      Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa
          Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
          setaraf dengannya oleh kerajaan.

 


 
  PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT N19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N19:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,352.00
RM 4,003.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 115.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)           Warganegara Malaysia;
 
(b)           Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau
 
(ii)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau
 
(iii)         Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).
 
(d)      Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
(Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki Diploma Sains Kesetiausahaan daripada politeknik
politeknik tempatan dan Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat daripada UiTM serta berkebolehan
mengendalikan komputer).

 
  PEMBANTU OPERASI N11[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred N11:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,216.00
RM 2,983.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM   95.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)           Warganegara Malaysia;
 
(b)           Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i)         Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                   dengannya oleh Kerajaan.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00); atau
 
 (ii)       Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)].
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,262.15).
 
(d)      Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


 
  PEGAWAI PENYELIDIK Q41 [ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred Q41:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 2,315.00
RM 9,618.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 300.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
   Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
5% daripada gaji pokok sebulan
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi                              pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: RM2,315.00); atau
 
               (ii) Ijazah sarjana muda dalam bidang pertanian atau perikanan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada                          institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: RM2,418.66); atau
 
               (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                             tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: RM2,522.44); atau
 
              (iv) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                             tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: RM2,730.00); atau
 
              (v) Ijazah sarjana dalam bidang sains atau kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi                          pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: RM2,833.78); atau
 
              (vi) Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains atau kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan                                daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                   (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: RM3,145.11).
 
(d)         Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                  dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Penyelidik adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke Pegawai Penyelidik Gred Q41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            mempunyai kelayakan di perenggan 1; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
                (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55                            atau  56 tahun; atau
 
               (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun; atau
 
              (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 


 
  PEGAWAI PSIKOLOGI S41[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S41:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 2,078.00
RM 9,544 .00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 300.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang psikologi, psikologi klinikal atau kaunseling yang                                  diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf                              setaraf dengannya.
 
                   (Gaji permulaan ialah pada Gred S41: RM2,281.86); atau
 
                (ii) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains tingkahlaku berserta Diploma Psikologi                                       Kaunseling  yang diiktiraf oleh  Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan                       yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred S41: RM2,281.86); atau
 
               (iii) Ijazah sarjana dalam bidang psikologi, psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh Kerajaan                      daripada institusipengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred S41: RM2,690.70); atau
 
               (iv) Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang psikologi, psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf                         oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                               dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred S41: RM2,997.32).
 
(d)          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                  dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Psikologi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Psikologi Gred S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
                (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55                            atau  56 tahun; atau
 
              (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                             tahun; atau
 
             (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                             tahun.

 


 
  PENOLONG PEGAWAI BELIA & SUKAN S29[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S29:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,493.00
RM 5,672.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred S29: RM1,493.00); atau
 
               (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred S29: RM1,493.00); atau
 
              (iii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                                tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                   (Gaji permulaan ialah pada Gred S29: RM1,770.95).
 
(d)     Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                      Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh                        Kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Belia dan Sukan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
               (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau                      56 tahun; atau
 
              (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                             tahun; atau
  
             (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                             tahun. 

 
  PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S29[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S29:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,493.00
RM 5,672.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan                           dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab.
 
                   (Gaji permulaan ialah pada Gred S29: RM1,493.00); atau
 
               (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred S29: RM1,493.00); atau
 
              (iii) diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh                              kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                                        dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred S29: RM1,770.95).
 
(d)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vakasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf                      setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Hal Ehwal Gred S29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
               (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau
                   56 tahun; atau
 
             (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun;  atau
 
            (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

 


 
  PEMBANTU PUSTAKAWAN S19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S19:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,352.00
RM 4,003.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 115.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)           Warganegara Malaysia;
 
(b)           Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,352.00); atau
 
(ii)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,408.40); atau
 
(iii)         Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,464.80).
 
(d)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 
  PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM S19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

 Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred S19:

 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,352.00
RM 4,003.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 115.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)           Warganegara Malaysia;
 
(b)           Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i)            Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta:
  ·          Kepujian dalam salah satu subjek Pendidikan Islam, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah; dan
  ·          Lulus dalam subjek Bahasa Arab Tinggi atau Bahasa Arab (Komunikasi).
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,352.00); atau
 
(ii)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,408.40); atau
 
(iii)         Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,464.80).
 
(d)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 


 
  JURURAWAT U29 [ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

  Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred U29:

 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,797.00
RM 5,753.00
 
Elaun
 
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
   Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
15% daripada gaji pokok sebulan
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            diploma dalam bidang kejururawatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                        tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga                            Jururawat Malaysia.
 
               (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: RM1,797.00).
 
(d)          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                      Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh                        Kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Jururawat Masyarakat adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Jururawat Gred U29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
              (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau                     56 tahun; atau
 
             (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun;  atau
 
            (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

 
  PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN U19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred U19:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,360.00
RM 4,052.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 115.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)           Warganegara Malaysia;
 
(b)           Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil        Pembantu Pembedahan Pergigian yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred U19: RM1,418.12).
 
(d)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Perawatan Kesihatan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)           mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan
 
(b)           had umur pelantikan:
 
(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau      56 tahun; atau
 
(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58               tahun; atau
  
(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                            tahun.

 
  PEGAWAI PERUBATAN UD43[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred UD43
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 3,611.00
RM 10,560.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 400.00
Imbuhan Tetap Keraian (ITK)
RM 400.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK)
RM 750.00
 
  Taraf Jawatan
Tetap/Sementara/Kontrak
 
 Syarat Lantikan
 
1.          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 
a)          Warganegara Malaysia;
 
b)  (i)      ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan                       atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan                      Majlis Perubatan Malaysia, atau;
 
(ii)    Calon yang dilantik di bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi Peraturan-peraturan Perubatan seperti perenggan 12(1) (aa) serta telah berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.
 
(Gaji permulaan lantikan pada Gred UD43: RM3,611.00)
 
c)          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa
             Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf                     setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
 
d)          Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan.
 
LANTIKAN TERUS KE GRED UD43
 
Calon bagi lantikan terus ke jawatan Pegawai Perubatan Gred UD43 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 
(a) memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1(a), 1(b) (i) & (ii), 1(c) dan (d).
 
     (Gaji permulaan lantikan pada Gred UD43: RM3,611.00)

 
  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred FA29:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,549.00
RM 5,684.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i)  sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada                                politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,549.00); atau
 
               (ii) sijil dalam bidang kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan                          atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,549.00); atau
 
              (iii) diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada                      institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,855.00); atau
 
             (iv) diploma dalam bidang kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
                    tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                    (Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,929.89)
 
(d)    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa
         Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                   dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik Komputer adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
               (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau                      56 tahun; atau
 
              (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun;  atau
 
             (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60
                   tahun.

 


 
  PEMBANTU AWAM H11[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred H11:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,218.00
RM 2,939.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM   95.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.           Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)         Warganegara Malaysia;
 
(b)         Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  
(c)         Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,218.00).
 
(Syarat Tambahan: Bagi tugas menyelamat, calon perlu memiliki Sijil Pertolongan Cemas serta berkebolehan berenang dan bagi tugas memandu enjin sangkut/motobot, calon perlu memiliki perakuan kekompetenan berkaitan daripada Jabatan Laut Malaysia).
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,264.15).  

(d)          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang                    diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


 
  PEMANDU KENDERAAN H11[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred H11:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,218.00
RM 2,939.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM   95.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)           Warganegara Malaysia;
 
(b)           Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                  dengannya oleh Kerajaan;
 
 (ii) Lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan
     [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan
 
(iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh
      skim perkhidmatan ini. Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu:
· Lesen D : RM1,264.15
· Lesen E/E1/E2 : RM1,310.30
· Lesen F/H : RM1,356.45
· Lesen G/I : RM1,402.60
 
(d)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 


 
  JURUTERA J41 [ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred J41:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 2,529.00
RM 9,643.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 300.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
5% daripada gaji pokok sebulan
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                            tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00).
 
(d)           Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                   Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                   dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jurutera dan Pemeriksa Kereta Motor Gred AB29/30, AB36, AB38 dan AB40 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Jurutera Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) Lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut                             Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
                (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55                            atau  56 tahun; atau
 
               (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun; atau
 
              (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 
  PEGAWAI KEWANGAN W41 [ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred W41:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 2,094.00
RM 9,585.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 300.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)            Warganegara Malaysia;
 
(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)            (i) ijazah sarjana muda dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh                                Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                                     dengannya.
 
                   (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: RM2,094.00); atau
 
                (ii) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan yang diiktiraf                         oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                               dengannya.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: RM2,300.73); atau
 
                (iii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                              tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
                      (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: RM2,819.63); atau
 
                (iv) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: RM2,819.63); atau
 
                (v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi                             tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
 
                     (Gaji permulaan ialah pada Gred W41: RM2,923.41); atau
 
                (vi) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
 
                      (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : RM3,027.19).
 
Senarai Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan di perenggan 1(c)(iv) dan 1(c)(v) di atas adalah seperti berikut:
 
(i)    Malaysian Association of Certified Public Accountants;
(ii)   Institute of Chartered Accountants of Scotland;
(iii)  Institute of Chartered Accountants in England And Wales;
(iv)  Institute of Chartered Accountants in Ireland;
(v)   Association of Chartered Certified Accountants (United Kingdom);
(vi)  Institute of Chartered Accountants in Australia;
(vii) Australian Society of Certified Practising Accountants;
(viii) New Zealand Chartered Accountants;
(ix)  Canadian Institute of Chartered Accountants;
(x)   Institute of Chartered Accountants of India; (xi) Chartered Institute of Management Accountants (United                 Kingdom);
 
Nota: Senarai ini seperti yang termaktub dalam Jadual 1, Seksyen 14(1)(b) dan Seksyen 15(b) Akta Akauntan 1967 [Akta 94]
 
(d)           Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                   Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf                   dengannya oleh kerajaan.
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan  
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)
 
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Akauntan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Kewangan Gred W41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
 
(a)            (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 
                (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
 
(b)            had umur pelantikan:
 
                (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55                            atau  56 tahun; atau
 
               (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58                              tahun; atau
  
              (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60                              tahun.

 


 
  PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred W19:
 
Gaji
Minimum
Maksimum
RM 1,353.00
RM 4,005.00
 
Elaun
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
RM 115.00
Bantuan Sara Hidup (BSH)
RM 300.00
 
  Taraf Jawatan
Kontrak/Sementara/Tetap
 
Syarat Lantikan:
 
1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 
(a)           Warganegara Malaysia;
 
(b)           Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 
(c)           (i)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
Kepujian dalam subjek Matematik, Perdagangan atau Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,353.00); atau
 
(ii)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau
 
(iii)         Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau
 
(iv)         Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80); atau
 
(v)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80).
 

 (d)        Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf                      setaraf dengannya oleh Kerajaan.


 
  Cetak Syarat Permohonan  
 
Cara memohon:
 
(a)  Sila layari laman web UKM: https://smk.ukm.my/sppj/mukadepan.cfm bagi membuat permohonan
      secara 'online'.
 
(b) Calon-calon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk Ujian Tapisan Kompetensi               Pelantikan Kakitangan UKM, Ujian Personaliti 16PF dan temuduga.
 
(c) Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
 
(d) Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh tutup iklan
     adalah dianggap tidak berjaya.
 
 
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:
 
Unit Perjawatan dan Kenaikan Pangkat
Bahagian Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar
Aras 1, Bangunan Perpusatakaan Lingkungan Ke-2
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor
Tel: 03-89118255/8240/8228
 
Bahagian Teknikal : 03-89217070
 
 
Tarikh Buka Iklan : 19 Mac 2019 (Selasa)
Tarikh Tutup Iklan: 01 April 2019 (Isnin)
 

 


Tarikh Tutup Permohonan : 1 April 2019