PELUANG PEKERJAAN 19 September 2021

 

IKLAN JAWATAN KOSONG (PELANTIKAN) – SEPTEMBER 2021

HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM


Hospital Pakar Kanak-kanak UKM ingin mempelawa kakitangan atau warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited serta berdedikasi untuk mengisi kekosongan jawatan pelantikan dan kenaikan pangkat di HPKK UKM seperti di berikut:

 

LANTIKAN

 

BIL.

JAWATAN

GRED

GAJI

TARAF JAWATAN

MINIMUM

MAKSIMUM

KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL

1

Pegawai Perubatan

UD55

RM6,504.00

RM14,063.00

Tetap

KUMPULAN PELAKSANA

1

Jururawat

U29

RM 1,797.00

RM 5,753.00

Tetap

 

 

 


  Cetak Syarat Permohonan  
  PEMBANTU TADBIR (P/O) N19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 
 

 
  PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN U19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

 

 

BIL.

JAWATAN

GRED

GAJI

TARAF JAWATAN

MINIMUM

MAKSIMUM

2

PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

U19

RM1,360.00

RM4,052.00

TETAP

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM 300.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

RM 115.00

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM 350.00

 

 

 

SYARAT LANTIKAN

 

 

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 

 

 

 

a)

Warganegara Malaysia;

 

 

 

 

b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 

 

 

c)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Pembantu Pembedahan Pergigian yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

 

 

 

 

 

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred U19: RM 1,418.12).

 

 

 

 

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

 

 

 

 

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT

 

 

3.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Perawatan Kesihatan adalah layak dipertimbangkan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U19 tertakluk kepada kekosongan jawatan dan memenuhi syarat seperti berikut:

 

 

 

 

a)

Telah disahkan dalam perkhidmatan; dan

 

 

 

 

b)

Mempunyai kelayakan di perkara 2 di atas atau lulus Peperiksaan Khas; dan

 

 

 

 c)

Had umur pelantikan:

 

 

-

Berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

 

 

 

 

 

 

-

Berumur kurang daripada 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

 

 

 

 

 

 

-

Berumur kurang daripada 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

 

 

 

 

 

 

 


 
  PEMBANTU AKAUNTAN W19[ ke senarai jawatan | syarat lanjut ...]  
 

 

Gaji

Minimum

Maksimum

RM 1,353.00

RM 4,005.00

Elaun

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

RM    300.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

RM    115.00

Bantuan Sara Hidup (BSH)

RM    300.00

Bayaran Intensif Tugas Kewangan (BITK)

RM      40.00

Taraf Jawatan

Kontrak

      SYARAT LANTIKAN:

              1.         Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

                     a)         warganegara Malaysia; 

                    b)          -          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan                                      serta  Kepujian dalam subjek Matematik dan Prinsip Perakaunan pada peringkat                                                 peperiksaan tersebut.

                            (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,353.00); atau

    -        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan       serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau                 kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

          (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau

    -        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan     serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang     diiktiraf setaraf dengannya.

       (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau

    -        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan      serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

       (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80); atau

   -        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan      serta  Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

       (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80).

   

    SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

     2.        Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa                    Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf                      setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

 


 
  Cetak Syarat Permohonan  

UMUR

 

 

1.

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan.

 

 

 

2.

Pegawai sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada:

 

 

 

 

i.

54 tahun bagi persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

 

ii.

56 tahun bagi persaraan paksa 58 tahun; atau

 

iii.

58 tahun bagi persaraan paksa 60 tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA MEMOHON:

 

 

 

 

1.

Permohonan bagi jawatan lantikan baru adalah melalui Sistem Pengurusan Permohonan Jawatan (SPPJ) iaitu https://smk.ukm.my/sppj/mukadepan.cfm 

 

 

 

 

2.

Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temu duga. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya. 

 

 

 

 

3.

Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses

 

 

 

Tarikh Buka Iklan

: 13 September 2021 (Isnin)

 

Tarikh Tutup Iklan

: 26 September 2021 (Ahad)


Tarikh Tutup Permohonan : 27 September 2021