Pengenalan :
Katalaluan :
 

 

eTiket Versi: 1.023

Makluman Penting

Itinerary
Itinerary adalah CADANGAN PERJALANAN. Sila dapatkan tiket sebenar sebelum memulakan perjalanan.

Hakcipta @ Bahagian Governan & Pentadbiran, Jabatan Pendaftar, Universiti Kebangsaan Malaysia
Telefon: Bangi: 03-89214435, Emel: etket@ukm.edu.my
Bantuan Teknikal : Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt)