eSPeL || Sistem Pengurusan Latihan
 

:: Pengurusan ::
Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan (PROFESIONAL UKM) : 03-8921 4434/3144/3026/3617/5146
Unit Latihan & Cuti Belajar, PPUKM : 03-9145 5162/ 5163/5165

:: Teknikal :: Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt)

eSPeL Versi: 1.020

Bantuan Teknikal : Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt) || Penafian || Lupa Katalaluan