eSPeL || Sistem Pengurusan Latihan
 

:: Pengurusan ::
Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, UKM : 03-8921 4434/3144/3026/3617/5146
Unit Latihan & Cuti Belajar, PPUKM : 03-9145 5162/ 5163/5165
Pusat Pembangunan Akademik, UKM : 03-8921 5233/4716

:: Teknikal :: Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt)

eSPeL Versi: 1.020

Bantuan Teknikal : Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt) || Penafian || Lupa Katalaluan