eSPeL || Sistem Pengurusan Latihan
 

:: Pengurusan ::
Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan (PROFESIONAL-UKM) : 03-8921 4434/3144/3026/5146
Unit Latihan & Cuti Belajar, PPUKM : 03-9145 5159/5163/5161/5164/5170/5148

:: Teknikal :: Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt)

eSPeL Versi: 1.020

Bantuan Teknikal : Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt) || Penafian || Lupa Katalaluan