eSPeL || Sistem Pengurusan Latihan
 

:: Pengurusan ::
Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan (PROFESIONAL-UKM) : 03-8921 3144/5856/3026/4767
Unit Latihan & Cuti Belajar, PPUKM : 03 – 9145 7914/6119/7909/7925/6116/6123/6124

:: Teknikal :: Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt) || Penafian || Lupa Katalaluan

eSPeL Versi: 1.020