:: Urusetia (Bantuan Pengurusan & Peraturan Cuti dan Penggunaan eCuti ::
   Kerani Cuti Jabatan atau Unit Perkhidmatan, Bhgn Sumber Manusia, UKM (Ketua Penolong Pendaftar : 03-8921 5011; Pembantu Tadbir : 03-8921 5401)
:: Teknikal ::
Sistem Pelaporan Kerosakan ICT (http://www.ukm.my/efact)

Versi: 1.030 | Penafian
 
 
Pengenalan : 
Katalaluan : 
 
Lupa Katalaluan || Tukar Katalaluan
Gunakan Pengenalan / Katalaluan seperti
e-Warga untuk semua urusan cuti